CHECK OUR AGENCY For all your social storytelling needs

De 5 indrukwekkendste kunstwerken op Horst

Op 9 en 10 september konden we op het festivalterrein van Horst niet alleen genieten van de muziek, maar ook van de beeldende en architecturale kunsten die tentoongesteld werden rond de kasteelvijver. Deze cohesie tussen twee elkaar aanvullende kunstvormen droeg bij aan de magische sfeer in en rond het kasteel. We pikten die vijf kunstwerken uit die ons het meest raakten en samen met de muziek zorgden voor de vervollediging van de festivalervaring. We waren ons bewust van de groene, idyllische omgeving van het kasteel, maar de kritische kunstwerken lieten ons toe dat we er ook vanuit een sceptische hoek naar konden kijken.

Tekst: Erkut Gultekin, foto's: Lars Duchateau

 


Het binnenplein van het kasteel was omgetoverd tot een stage en boven de andere stage hing een drone die deel uitmaakte van de tentoonstelling. Wie aan een kasteel denkt, denkt meestal aan de middeleeuwen. Met zijn 'Dumb Drone' heeft Pieterjan Ginckels evenwel een gevoel van aliënatie gecreëerd. Onder een object als deze vallen er in de realiteit doden, terwijl er nu mensen onder zaten te feesten. Daar ligt de paradox; deze tegenstrijdigheid wekte het besef van een actueel maatschappelijk thema op. 

 

Het werk van Luc Deleu willen we hier evenzeer vermelden, omdat we ook hierbij werden getrakteerd op een hedendaags maatschappelijk thema (weliswaar met een vleugje ironie). Met zijn 'Barricade#5' zorgde hij ervoor dat festivalgangers die de wandeling rond de kasteelvijver bijna voltooid hadden ofwel moesten klimmen op een enorme stapel boeken, ofwel moesten terugkeren. De kunstenaar had vast en zeker in zijn vuistje gelachen als hij had gezien hoe er mensen helemaal terug naar het begin van het parcours wandelden om weer bij de stages te geraken. 

 

Adrien Tirtiaux baseerde zich bij de creatie van zijn 'Endless Column' op Brancusi. Die deed een poging om het oneindige voor te stellen door het hergebruik van één element, dat als basis geldt. Zijn utopische ingesteldheid wordt echter bekritiseerd door Tirtiaux: in zijn versie waren er barsten opgedoken en het geheel zou gekanteld zijn als hij was doorgegaan met stapelen. Op deze manier probeerde hij evenzeer in te spelen op de onmogelijkheid van een utopie.

 

Anne Dressing is net als Pieterjan Ginckels de confrontatie aangegaan met de associaties die gemaakt worden met het kasteel. Met haar 'Enfilade' deed zij dit door middel van tekeningen die botsten met het typische, romantische clichébeeld van een kasteel. De tekeningenkaders stonden parallel tegenover elkaar, waardoor het leek alsof je doorheen de verschillende ruimtes reisde wanneer je er doorheen liep. Het valt moeilijk te vatten in een foto, maar we hebben er een gifje van gemaakt, zodat jullie toch een idee krijgen van die reis.

 


Naast de 'Dumb Drone'-stage was er ook een zwevend object met een prismatische vorm, de 'Floating Identity' van Elise Eeraerts. Deze stond voor het anders ervaren van het beeld van de torenspits van het kasteel. Zij haalde dit beeld namelijk uit de context en liet de festivalganger toe het anders te benaderen. Net zoals wij die het festival anders hebben ervaren, door haar intermediaire samenhang van muziek en beeldende kunsten. 

 

Had je het te druk met dansen en ben je daardoor vergeten de kunstwerken te bezichtigen? Geen nood! De expo loopt nog door tot en met 9 oktober. 's Zondags zijn er rondleidingen en bovendien is er op 8 oktober een (gratis) nocturne met wandelingen, gesprekken, performances en een receptie. Meer info op https://www.horstartsandmusic.com/artsAll new articles